TIN KHAI THUẾ QUA MẠNG
  • Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK v3.1.2

    10/05/2015

    TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
    Về việc nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.2


    Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.2 với các nội dung hỗ trợ người nộp thuế như sau:Các tin cũ hơn


TIN NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

Các tin cũ hơn


Tổ chức T-VAN

 

Đơn vị cung cấp chứng thư số