TIN KHAI THUẾ QUA MẠNG
  • Thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng

    21/10/2014

    Hà Nội, ngày 21/10/2014


       Tổng cục Thuế xin thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng như sau:
       Để hỗ trợ người nộp thuế trong kỳ khai thuế tháng 09/2014, Tổng cục Thuế thông báo gia hạn 03 ngày làm việc (đến hết ngày 23/10/2014) đối với các tờ khai có hạn nộp là ngày 20/10/2014.


Các tin cũ hơn


HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ THỰC HIỆN NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

Tổ chức T-VAN

 

Đơn vị cung cấp chứng thư số