TIN KHAI THUẾ QUA MẠNG
 • Thông báo v/V nâng cấp ứng dụng iTaxviewer phiên bản 1.0.6

  27/01/2015

     Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML (iTaxviewer 1.0.6) đáp ứng với những nội dung chính như sau:
  1. Nâng cấp hỗ trợ đọc tờ khai thuế định dạng XML.
  2. Nâng cấp đọc thông báo thuế, đăng ký thuế định dạng XML.
  3. Cập nhật, sửa lỗi ứng dụng iTaxviewer 1.0.5.Các tin cũ hơn


HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ THỰC HIỆN NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

Tổ chức T-VAN

 

Đơn vị cung cấp chứng thư số