TIN KHAI THUẾ QUA MẠNG
  • Thông báo v/V nâng cấp ứng dụng iTaxviewer phiên bản 1.0.1

    12/09/2014

       Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML (iTaxviewer 1.0.1) đáp ứng với những nội dung chính như: Khắc phục lỗi xác minh chữ kí điện tử; Hỗ trợ Interner explorer 11; Sửa lỗi hiển thị phụ lục các tờ khai; Sửa lỗi sai phiên bản các tờ khai.Các tin cũ hơn


HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ THỰC HIỆN NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

Tổ chức T-VAN

 

Đơn vị cung cấp chứng thư số