Thông báo V/v nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.2.4

         Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/05/2012 của Chính Phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, Bộ Tài chính đã có công văn số 6326/BTC-TCT ngày 11/5/2012 về việc tạm thời chưa thu số thuế GTGT phải nộp của tháng 4, 5, 6/2012.
Do Nghị Quyết được đưa ra gần với hạn kê khai tờ khai 01/GTGT tháng 04/2012 nên ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) và ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK - Chức năng kê khai trực tuyến) không kịp nâng cấp để hỗ trợ gia hạn theo Nghị quyết này. Để hỗ trợ tạm thời, Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng iHTKK phiên bản 2.2.4 như sau:
-Hệ thống iHTKK cung cấp phụ lục (định dạng File Excel) để làm căn cứ xác định người nộp thuế được gia hạn thuế GTGT theo Nghị quyết số 13/NQ-CP.
-Người nộp thuế tải file phụ lục, khai báo những thông tin cần thiết, đính kèm tờ khai 01/GTGT gửi đến cơ quan Thuế.
Trong thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục nâng cấp ứng dụng để hỗ trợ người nộp thuế kê khai chỉ tiêu gia hạn. Sau khi nâng cấp ứng dụng, người nộp thuế sẽ trực tiếp kê khai trên giao diện tờ khai của ứng dụng hỗ trợ, không phải đính kèm phụ lục Excel nói trên.
Hướng dẫn người nộp thuế đính kèm phụ lục gia hạn:
1.Đối với các tờ khai 01/GTGT trong diện được gia hạn đã kê khai:
-Tải mẫu phụ lục theo đường dẫn trong phần đường dẫn tài liệu của thông báo này.
-Kê khai các chỉ tiêu theo mẫu phụ lục.
-Vào chức năng “Tra cứu\Tra cứu tờ khai”, tra cứu lại tờ khai 01/GTGT đã gửi.
-Nhấn nút “Gửi phụ lục”, chọn loại phụ lục : GH_NQ13/NQ-CP – Phụ lục gia hạn thuế GTGT theo NQ 13/NQ-CP.
-Chọn đến file phụ lục đã kê khai, ký điện tử và gửi phụ lục.
2.Đối với các tờ khai 01/GTGT trong diện được gia hạn chưa kê khai:
-Tải mẫu phụ lục theo đường dẫn trong phần “Tải tài liệu và phụ lục” của thông báo này.
-Kê khai các chỉ tiêu theo mẫu phụ lục.
-Kê khai tờ khai 01/GTGT.
-Gửi tờ khai 01/GTGT.
-Sau khi gửi tờ khai, nhấn nút “Gửi phụ lục”, chọn loại phụ lục : GH_NQ13/NQ-CP – Phụ lục gia hạn thuế GTGT theo NQ 13/NQ-CP.
-Chọn đến file phụ lục đã kê khai, ký điện tử và gửi phụ lục.
Tải tài liệu và phụ lục:
-Nghị Quyết số 13/NQ-CP: Tải về
-Công văn số 6326/BTC-TCT: Tải về
-Mẫu phụ lục gia hạn thuế GTGT theo Nghị quyết số 13/NQ-CP: Tải về
Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.
 

Các tin cũ hơn


Tổ chức T-VAN

 

Đơn vị cung cấp chứng thư số