Thông báo V/v nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.2.7

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.2.7 với các nội dung chính như sau:

1. Trả thông báo lỗi tờ khai cho người nộp thuế (NNT) sau khi cán bộ thuế nhận tờ khai vào ứng dụng quản lý bị lỗi:

            Sau khi cán bộ thuế nhận tờ khai của NNT, trường hợp tờ khai bị lỗi hệ thống sẽ thông báo tự động cho NNT các lỗi để NNT biết và khắc phục.

            Các lỗi tờ khai hệ thống sẽ gửi thông báo tự động:

STT

Mô tả trạng thái

1

Mã vạch lỗi                                                               

2

Thông tin đại lý thuế sai                                                

3

Tờ khai bổ sung chưa có tờ khai chính thức                               

4

Đã quá hạn nộp tờ khai chính thức, phải nộp tờ khai bổ sung

 

                  Hệ thống bắt đầu thực hiện nâng cấp từ ngày 25/08/2012, tuy nhiên có một số lỗi nên hệ thống chính thức nâng cấp thành công phiên bản 2.2.7 vào 13h00 ngày 27/08/2012. Trong khoảng thời gian từ 25/08/2012 đến trước 13h00 ngày 27/08/2012, Một số thông báo gửi đến hòm thư điện tử của NNT bị sai. Hệ thống đã khắc phục lỗi này và NNT sẽ không phải gửi lại các tờ khai theo các thông báo lỗi đó.

                  Trường hợp NNT nhận được thông báo lỗi “Mã vạch lỗi”:

                  - Một số nguyên nhân dẫn đến lỗi mã vạch trên tờ khai của NNT: Nâng cấp ứng dụng HTKK từ phiên bản cũ lên phiên bản mới bị lỗi, NNT chuyển dữ liệu từ phần mềm kế toán sang ứng dụng HTKK bị lỗi, Virus máy tính, …

- Để khắc phục lỗi này và hỗ trợ cán bộ thuế chuyển dữ liệu tờ khai của NNT vào ứng dụng quản lý, NNT thực hiện các công việc sau:

ü  Sao lưu lại dữ liệu.

ü  Gỡ bỏ ứng dụng HTKK.

ü  Xóa Datafile của ứng dụng HTKK.

ü  Cài đặt lại ứng dụng HTKK.

ü  Kê khai lại tờ khai.

ü  In tờ khai ra định dạng tờ khai điện tử và gửi lại tờ khai.

 

Tổng cục Thuế xin thông báo để NNT được biết và thực hiện.


Các tin cũ hơn


Tổ chức T-VAN

 

Đơn vị cung cấp chứng thư số