Thông báo V/v kế hoạch tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử

                                                   THÔNG BÁO
Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử
phục vụ nâng cấp hệ thống
 
 
Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử từ 19h00 thứ sáu ngày 10/02/2017 đến 07h00 thứ hai ngày 13/02/2017 để phục vụ nâng cấp hệ thống. Ngoài thời gian trên, hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử vẫn hoạt động bình thường.
Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết và thu xếp thời gian thực hiện Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử.
Tải và xem thông báo: Tại đây.
Trân trọng cảm ơn./.

Các tin cũ hơn


Tổ chức T-VAN

 

Đơn vị cung cấp chứng thư số