Tổng cục Thuế thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng

Tổng cục Thuế xin thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng như sau:
    Trong hai ngày 19/02/2013 và ngày 20/02/2013, hệ thống Khai thuế qua mạng bị quá tải do số lượng doanh nghiệp sử dụng hệ thống tập trung vào những ngày cuối cùng của hạn nộp tờ khai thuế, vì vậy một số doanh nghiệp chưa nộp được tờ khai trong hai ngày trên. Để hỗ trợ doanh nghiệp trong kỳ lập bộ tháng 02/2013, Tổng cục Thuế thông báo gia hạn nộp hồ sơ khai thuế qua mạng đến hết ngày 25/02/2013 đối với tờ khai tháng 01/2013.
Tổng cục Thuế xin thông báo để các doanh nghiệp được biết.

Các tin cũ hơn


Tổ chức T-VAN

 

Đơn vị cung cấp chứng thư số