Tổng cục Thuế thông báo về hạn nộp đối với tờ khai, báo cáo cho kỳ khai thuế Quý 04/2013

        Do hạn nộp tờ khai, báo cáo cho kỳ khai thuế quý 04/2013 là ngày 30/01/2014 trùng với lịch nghỉ tết âm lịch, do vậy hạn nộp các tờ khai, báo cáo này sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo là ngày 06/02/2014.
 
       Tổng cục Thuế xin thông báo để các doanh nghiệp được biết và thực hiện.

Các tin cũ hơn


Tổ chức T-VAN

 

Đơn vị cung cấp chứng thư số