Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng Nộp thuế điện tử

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
V/v: Nâng cấp ứng dụng ứng dụng Nộp thuế điện tử (NTĐT) đáp ứng thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng
 
Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng, ứng dụng Nộp thuế điện tử (NTĐT) đã nâng cấp thay đổi tài khoản thu hồi hoàn ‘TK8991’ thành tài khoản thu hồi hoàn ‘TK8993’ trên chức năng lập giấy nộp tiền và chức năng lập giấy nộp tiền nộp thay, cụ thể như sau:
-    Thay đổi tên chỉ tiêu “Thu hồi hoàn (TK 8991)” thành “Thu hồi hoàn (TK 8993)”.
-    Bỏ chỉ tiêu “Thu hồi hoàn (TK 3121)”.
Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện.
Trân trọng cảm ơn./.

Các tin cũ hơn


Tổ chức T-VAN

 

Đơn vị cung cấp chứng thư số