Tất cả các tin đã đăng

Thông báo V/v kế hoạch tạm dừng dịch vụ Nộp thuế điện tử của Ngân hàng SeABank (16/02/2017)
 •           
  THÔNG BÁO

  V/v kế hoạch tạm dừng dịch vụ Nộp thuế điện tử của Ngân hàng SeABank
Thông báo V/v Nâng cấp ứng dụng Nộp thuế điện tử đáp ứng ứng Thông tư 300/2016/TT-BTC (14/02/2017)
 •           
  TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

  V/v: Nâng cấp ứng dụng Nộp thuế điện tử (NTĐT) đáp ứng Thông tư 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài Chính
Thông báo V/v kế hoạch tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử (08/02/2017)
 •           
  THÔNG BÁO

  Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử phục vụ nâng cấp hệ thống
Thông báo V/v kế hoạch tạm dừng dịch vụ NTĐT của Ngân hàng VietinBank (24/01/2017)
 •           
  THÔNG BÁO

  V/v Kế hoạch tạm dừng dịch vụ Nộp thuế điện tử của Ngân hàng VietinBank
Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng Nộp thuế điện tử (07/01/2017)
 •           
  TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

  V/v: Nâng cấp ứng dụng ứng dụng Nộp thuế điện tử (NTĐT) đáp ứng thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng
Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng Nộp thuế điện tử (03/01/2017)
 •           
  TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

  V/v: Nâng cấp ứng dụng Nộp thuế điện tử (NTĐT) đáp ứng Thông tư 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài Chính


Trang  |  Trang tiếp >>

Tổ chức T-VAN

 

Đơn vị cung cấp chứng thư số