Tất cả các tin đã đăng

Hướng dẫn các bước đăng ký và thực hiện Nộp thuế điện tử (24/08/2014)
  •                     Nộp thuế điện tử là dịch vụ cho phép người nộp thuế lập Giấy nộp tiền (GNT) vào Ngân sách Nhà nước trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế và được Ngân hàng thương mại (NHTM) xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời.Tổ chức T-VAN

 

Đơn vị cung cấp chứng thư số