Tất cả các tin đã đăng

Thông báo nội dung nâng cấp dịch vụ Nộp thuế điện tử phiên bản 4.0.0 (04/04/2015)
 •           Tổng cục Thuế Thông báo nâng cấp dịch vụ Nộp thuế điện tử với những nội dung chính như sau:
  - Nâng cấp giao diện nhập GNT và GNT nộp thay: Bổ sung thông tin địa bàn hành chính nơi phát sinh khoản thu và thông tin loại thuế.
  - Nâng cấp chuẩn ký điện tử, hỗ trợ thông tin ngày ký trên giấy nộp tiền.
  - Nâng cấp ứng dụng đọc hồ sơ thuế XML (iTaxviewer 1.0.7).
Thông báo V/v tạm dừng dịch vụ Nộp thuế điện tử để nâng cấp ứng dụng và triển khai mở rộng trên toàn quốc (03/04/2015)
 •              Thực hiện kế hoạch nâng cấp ứng dụng Nộp thuế điện tử nhằm đáp ứng các thay đổi về nghiệp vụ đến thời điểm hiện tại và triển khai mở rộng dịch vụ Nộp thuế điện tử trên toàn quốc, Tổng cục Thuế thông báo tạm dừng dịch vụ Nộp thuế điện tử trong thời gian từ 12h00 ngày 04/04/2015 (Thứ 7) đến 17h00 ngày 05/04/2015 (Chủ nhật).
Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng HTKK v3.3.1, iHTKK v3.1.1 và QTTNCN v3.2.1 hỗ trợ QTT TNCN 2014 và cấp mã người phụ thuộc (27/03/2015)
 •              Nhằm đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ hỗ trợ quyết toán thuế TNCN năm 2014 và cấp mã người phụ thuộc trong quá trình triển khai, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp phần mềm Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.1, Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.1 và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.1
Thông báo về kế hoạch dừng nhận hồ sơ khai thuế qua mạng theo định dạng PDF (24/03/2015)
 •              Ngày 20/3/2015, Tổng cục Thuế đã ban hành Thông báo số 965/TCT-CNTT “V/v Thông báo kế hoạch dừng nhận hồ sơ khai thuế qua mạng theo định dạng PDF”. Tổng cục Thuế sẽ dừng tiếp nhận hồ sơ khai thuế theo định dạng PDF kể từ ngày 15/04/2015.
TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2015 (12/02/2015)
 •              Tổng cục Thuế thông báo tình hình hoạt động hệ thống Nộp thuế điện tử trong dịp Tết Nguyên Đán 2015.
Thông báo v/V nâng cấp ứng dụng iTaxviewer phiên bản 1.0.6 (27/01/2015)
 •              Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML (iTaxviewer 1.0.6) đáp ứng với những nội dung chính như sau:
  1. Nâng cấp hỗ trợ đọc tờ khai thuế định dạng XML.
  2. Nâng cấp đọc thông báo thuế, đăng ký thuế định dạng XML.
  3. Cập nhật, sửa lỗi ứng dụng iTaxviewer 1.0.5.


Trang  |  Trang tiếp >>

Tổ chức T-VAN

 

Đơn vị cung cấp chứng thư số