Tất cả các tin đã đăng

Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.1.4, HTKK 3.3.2, QTTNCN 3.2.2 (15/07/2015)
 •                 Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp các ứng dụng iHTKK 3.1.4, HTKK 3.3.2, QTTNCN 3.2.2 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 192/2014/TT-BTC ngày 12/12/2014 và công văn 4237/BTC-CST ngày 02/04/2015 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH2013.
Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng, ứng dụng Nộp thuế điện tử (04/07/2015)
 •            Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng iHTKK phiên bản 3.1.3, ứng dụng NTĐT phiên bản 3.1.3 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và nâng cấp đáp ứng một số yêu cầu khác. Nội dung nâng cấp ứng dụng như sau:
Thông báo kế hoạch tạm dừng hệ thống kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử (02/07/2015)
 •                 Nhằm hỗ trợ tốt hơn cho Người nộp thuế trong quá trình Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử, Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử từ 8h00 ngày 04/07/2015 đến 17h00 ngày 05/07/2015.
Thông báo v/V nâng cấp ứng dụng iTaxviewer phiên bản 1.0.8 (04/06/2015)
 •           
  Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML (iTaxviewer 1.0.8) đáp ứng với những nội dung chính như sau
  (xem chi tiết)
Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK v3.1.2 (10/05/2015)
 •           

  TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
  Về việc nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.2


  Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.2 với các nội dung hỗ trợ người nộp thuế như sau:

Thông báo kế hoạch tạm dừng hệ thống kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử phục vụ nâng cấp ứng dụng (07/05/2015)
 •              Nhằm đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ trong quá trình triển khai, Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử từ 8h00 ngày 10/05/2015 đến 17h00 ngày 10/05/2015. Từ sau 17h00 ngày 10/05/2015 hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử sẽ hoạt động bình thường.


Trang  |  Trang tiếp >>

Tổ chức T-VAN

 

Đơn vị cung cấp chứng thư số