Tất cả các tin đã đăng

Thông báo: V/v nâng cấp ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.3 và ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.3 (17/04/2014)
 •                    TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO    
  Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.3, và ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.3 hỗ trợ Người nộp thuế kê khai các mẫu biểu biên lai phí, lệ phí theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính.
Tổng cục Thuế thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng (31/03/2014)
 •              Tổng cục Thuế thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng như sau:

     Để hỗ trợ người nộp thuế trong kỳ khai thuế tháng 03/2014, Tổng cục Thuế thông báo gia hạn 03 ngày làm việc (đến hết ngày 03/04/2014) đối với các tờ khai, báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán năm … có hạn nộp là ngày 31/03/2014.
Thông báo: V/v nâng cấp ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.2 và ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.2 (26/03/2014)
 •                    TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
     Về việc nâng cấp ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.2 hỗ trợ Người nộp thuế kê khai các tờ khai thủy điện, dầu khí theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC
Tổng cục Thuế thông báo V/v nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng - iHTKK phiên bản 2.3.1 (03/03/2014)
 •              Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng phiên bản 2.3.1 nhằm đáp ứng một số yêu cầu phát sinh trong quá trình triển khai, hỗ trợ tốt hơn cho NNT trong việc kê khai thuế đáp ứng quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính và tích hợp với các phần mềm kế toán của Doanh nghiệp.
Thông báo triển khai thí điểm Nộp thuế điện tử (09/02/2014)
 •           Tổng cục Thuế thông báo V/v triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử như sau: Tổng cục Thuế đã triển khai các chức năng hỗ trợ người nộp thuế (NNT) thực hiện Nộp thuế điện tử trên cổng thông tin http://kekhaithue.gdt.gov.vn.
Tổng cục Thuế thông báo V/v nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng - iHTKK phiên bản 2.3.0 (07/02/2014)
 •           Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng phiên bản 2.3.0 với các nội dung chính như sau: 1. Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng đáp ứng nghiệp vụ thay đổi theo các văn bản chính sách mới:


Trang  |  Trang tiếp >>

Tổ chức T-VAN

 

Đơn vị cung cấp chứng thư số