Tất cả các tin đã đăng

Thông báo v/V nâng cấp ứng dụng iTaxviewer phiên bản 1.0.8 (04/06/2015)
 •           
  Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML (iTaxviewer 1.0.8) đáp ứng với những nội dung chính như sau
  (xem chi tiết)
Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK v3.1.2 (10/05/2015)
 •           

  TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
  Về việc nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.2


  Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.2 với các nội dung hỗ trợ người nộp thuế như sau:

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TẠM DỪNG HỆ THỐNG KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG VÀ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ NÂNG CẤP ỨNG DỤNG (07/05/2015)
 •              Nhằm đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ trong quá trình triển khai, Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử từ 8h00 ngày 10/05/2015 đến 17h00 ngày 10/05/2015. Từ sau 17h00 ngày 10/05/2015 hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử sẽ hoạt động bình thường.
Thông báo nội dung nâng cấp dịch vụ Nộp thuế điện tử phiên bản 4.0.0 (04/04/2015)
 •           Tổng cục Thuế Thông báo nâng cấp dịch vụ Nộp thuế điện tử với những nội dung chính như sau:
  - Nâng cấp giao diện nhập GNT và GNT nộp thay: Bổ sung thông tin địa bàn hành chính nơi phát sinh khoản thu và thông tin loại thuế.
  - Nâng cấp chuẩn ký điện tử, hỗ trợ thông tin ngày ký trên giấy nộp tiền.
  - Nâng cấp ứng dụng đọc hồ sơ thuế XML (iTaxviewer 1.0.7).
Thông báo V/v tạm dừng dịch vụ Nộp thuế điện tử để nâng cấp ứng dụng và triển khai mở rộng trên toàn quốc (03/04/2015)
 •              Thực hiện kế hoạch nâng cấp ứng dụng Nộp thuế điện tử nhằm đáp ứng các thay đổi về nghiệp vụ đến thời điểm hiện tại và triển khai mở rộng dịch vụ Nộp thuế điện tử trên toàn quốc, Tổng cục Thuế thông báo tạm dừng dịch vụ Nộp thuế điện tử trong thời gian từ 12h00 ngày 04/04/2015 (Thứ 7) đến 17h00 ngày 05/04/2015 (Chủ nhật).
Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng HTKK v3.3.1, iHTKK v3.1.1 và QTTNCN v3.2.1 hỗ trợ QTT TNCN 2014 và cấp mã người phụ thuộc (27/03/2015)
 •              Nhằm đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ hỗ trợ quyết toán thuế TNCN năm 2014 và cấp mã người phụ thuộc trong quá trình triển khai, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp phần mềm Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.1, Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.1 và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.1


Trang  |  Trang tiếp >>

Tổ chức T-VAN

 

Đơn vị cung cấp chứng thư số