Tất cả các tin đã đăng

Thông báo V/v thời hạn giấy phép và chứng thư số của các tổ chức cung cấp CKS công cộng (27/07/2016)
 •           
  TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

  V/v: Thông tin thời hạn giấy phép và chứng thư số của các tổ chức cung cấp dịch vụ CKS công cộng Căn cứ Công văn số 187/NEAC-HCTH ngày 21/7/2016 của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.1.9, NTĐT 3.1.3, iTaxviewer 1.1.5 (08/07/2016)
 •           
  TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

  V/v: Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.9, ứng dụng Nộp thuế điện tử (NTĐT) phiên bản 3.1.3, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.1.5 đáp ứng triển khai thí điểm dịch vụ thuế điện tử tích hợp hệ thống quản lý thuế tập trung (eTax)
Thông báo V/v Khắc phục sự cố lỗi hệ thống của Nhà cung cấp chữ ký số CKCA (08/06/2016)
 •           
  Tổng cục Thuế thông báo về việc khắc phục sự cố lỗi hệ thống của Nhà cung cấp chữ ký số CKCA.

Thông báo V/v Kế hoạch tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử (25/05/2016)
 •           
  Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử phục vụ nâng cấp hệ thống.

Thông báo V/v sự cố kỹ thuật của Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế (01/04/2016)
 •           
  Căn cứ quy định tại Điều 9 Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.1.8, HTKK 3.3.7, QTTNCN 3.2.4 (16/03/2016)
 •           
  TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

  V/v: Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.3.7, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.8, phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.4 đáp ứng yêu cầu lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNCN năm 2015


Trang  |  Trang tiếp >>

Tổ chức T-VAN

 

Đơn vị cung cấp chứng thư số