Tất cả các tin đã đăng

Thông báo v/V nâng cấp ứng dụng iTaxviewer phiên bản 1.0.1 (12/09/2014)
 •              Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML (iTaxviewer 1.0.1) đáp ứng với những nội dung chính như: Khắc phục lỗi xác minh chữ kí điện tử; Hỗ trợ Interner explorer 11; Sửa lỗi hiển thị phụ lục các tờ khai; Sửa lỗi sai phiên bản các tờ khai.
Thông báo v/V nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.0.0. (24/08/2014)
 •              Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp các ứng dụng Khai thuế qua mạng, triển khai mở rộng Nộp thuế điện tử:
  A. Nâng cấp các ứng dụng đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML
  B. Triển khai mở rộng dịch vụ Nộp thuế điện tử cho 15 tỉnh triển khai mới
Thông báo Kế hoạch tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng (16/08/2014)
 •           Thông báo Kế hoạch tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng phục vụ nâng cấp ứng dụng đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng mới (định dạng XML)
Về việc Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.2.4, iHTKK 2.3.5 hỗ trợ NNT kê khai mẫu biểu hóa đơn theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC (22/07/2014)
 •           
  TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

  Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.4, ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.5 hỗ trợ Người nộp thuế kê khai mẫu biểu hóa đơn theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.
V/v nâng cấp một số nội dung hỗ trợ Nộp thuế điện tử (ứng dụng iHTKK phiên bản 2.3.5) (31/05/2014)
 •           

  TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
  Về việc Nâng cấp một số nội dung hỗ trợ Nộp thuế điện tử (ứng dụng iHTKK phiên bản 2.3.5)


     Để hỗ trợ tốt hơn cho người nộp thuế thực hiện Nộp thuế điện tử trên cổng thông tin http://kekhaithue.gdt.gov.vn, Tổng cục Thuế thực hiện nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng.
Thông báo V/v tạm dừng dịch vụ Nộp thuế điện tử (31/05/2014)
 •           

  TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
  Về việc tạm dừng dịch vụ Nộp thuế điện tử     Để hỗ trợ tốt hơn cho người nộp thuế thực hiện Nộp thuế điện tử trên cổng thông tin http://kekhaithue.gdt.gov.vn, Tổng cục Thuế thực hiện nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng trong khoảng thời gian từ 9h00 ngày 31/05/2014 đến 17h00 ngày 31/05/2014.


Trang  |  Trang tiếp >>

Tổ chức T-VAN

 

Đơn vị cung cấp chứng thư số