Tất cả các tin đã đăng

Thông báo Kế hoạch tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử (27/11/2014)
 •           

  Ngày 27 tháng 11 năm 2014


     
  TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TẠM DỪNG HỆ THỐNG KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG VÀ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ BẢO TRÌ, KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỆ THỐNG

     Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử từ 18h ngày 28/11/2014 đến 20h ngày 29/11/2014.
Thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng (21/10/2014)
 •           

  Hà Nội, ngày 21/10/2014


     Tổng cục Thuế xin thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng như sau:
     Để hỗ trợ người nộp thuế trong kỳ khai thuế tháng 09/2014, Tổng cục Thuế thông báo gia hạn 03 ngày làm việc (đến hết ngày 23/10/2014) đối với các tờ khai có hạn nộp là ngày 20/10/2014.
Thông báo Kế hoạch tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử (02/10/2014)
 •           

  Ngày 02 tháng 10 năm 2014


  TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TẠM DỪNG HỆ THỐNG KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG VÀ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ NÂNG CẤP, BẢO TRÌ HỆ THỐNG

Thông báo chính sách giá của các đơn vị cung cấp Chứng thư số hỗ trợ cho NNT tham gia khai thuế qua mạng
(26/09/2014)
 •              Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/8/2014 về việc tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 20/5/2014 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.
Thông báo Kế hoạch tạm dừng dịch vụ Nộp thuế điện tử (25/09/2014)
 •           

  Ngày 25 tháng 09 năm 2014

  TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TẠM DỪNG DỊCH VỤ
  NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ NÂNG CẤP HỆ THỐNG
  NHẰM PHỤC VỤ TỐT HƠN CHO NGƯỜI NỘP THUẾ

Thông báo v/V nâng cấp ứng dụng iTaxviewer phiên bản 1.0.1 (12/09/2014)
 •              Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML (iTaxviewer 1.0.1) đáp ứng với những nội dung chính như: Khắc phục lỗi xác minh chữ kí điện tử; Hỗ trợ Interner explorer 11; Sửa lỗi hiển thị phụ lục các tờ khai; Sửa lỗi sai phiên bản các tờ khai.


Trang  |  Trang tiếp >>

Tổ chức T-VAN

 

Đơn vị cung cấp chứng thư số