Tất cả các tin đã đăng

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2015 (12/02/2015)
 •              Tổng cục Thuế thông báo tình hình hoạt động hệ thống Nộp thuế điện tử trong dịp Tết Nguyên Đán 2015.
Thông báo v/V nâng cấp ứng dụng iTaxviewer phiên bản 1.0.6 (27/01/2015)
 •              Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML (iTaxviewer 1.0.6) đáp ứng với những nội dung chính như sau:
  1. Nâng cấp hỗ trợ đọc tờ khai thuế định dạng XML.
  2. Nâng cấp đọc thông báo thuế, đăng ký thuế định dạng XML.
  3. Cập nhật, sửa lỗi ứng dụng iTaxviewer 1.0.5.
Thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng (20/01/2015)
 •           

  Hà Nội, ngày 20/01/2015


     Tổng cục Thuế xin thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng như sau:
     Để hỗ trợ người nộp thuế trong kỳ khai thuế tháng 12/2014, Tổng cục Thuế thông báo gia hạn thời gian nộp tờ khai thuế qua mạng 03 ngày làm việc (đến hết ngày 23/01/2015) đối với các tờ khai có hạn nộp là ngày 20/01/2015.
Về việc nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKK, QTT và Thu thập thông tin cấp mã người phụ thuộc của người nộp thuế TNCN (05/01/2015)
 •              Về việc nâng cấp ứng dụng HTKK3.3.0, iHTKK3.1.0 và QTTNCN3.2.0 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ kê khai, quyết toán các loại thuế kỳ tính thuế 2014 và Thu thập thông tin cấp mã người phụ thuộc của người nộp thuế TNCN.
Về việc Tạm dừng dịch vụ Nộp thuế điện tử hỗ trợ các Ngân hàng quyết toán năm 2014 (31/12/2014)
 •              Căn cứ công văn số 3299/KBNN-KTNN ngày 22/12/2014 của Kho bạc nhà nước V/v phối hợp Thanh toán song phương (TTSP) và Phối hợp thu (PHT) với Ngân hàng thương mại (NHTM) cuối năm 2014, KBNN dừng hệ thống thanh toán song phương điện tử từ 20h15’ ngày 31/12/2014 đến hết ngày 31/12/2014.
Thông báo Kế hoạch tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử (27/11/2014)
 •           

  Ngày 27 tháng 11 năm 2014


     
  TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TẠM DỪNG HỆ THỐNG KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG VÀ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ BẢO TRÌ, KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỆ THỐNG

     Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử từ 18h ngày 28/11/2014 đến 20h ngày 29/11/2014.


Trang  |  Trang tiếp >>

Tổ chức T-VAN

 

Đơn vị cung cấp chứng thư số