Tất cả các tin đã đăng

Thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng (21/10/2014)
 •           

  Hà Nội, ngày 21/10/2014


     Tổng cục Thuế xin thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng như sau:
     Để hỗ trợ người nộp thuế trong kỳ khai thuế tháng 09/2014, Tổng cục Thuế thông báo gia hạn 03 ngày làm việc (đến hết ngày 23/10/2014) đối với các tờ khai có hạn nộp là ngày 20/10/2014.
Thông báo Kế hoạch tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử (02/10/2014)
 •           

  Ngày 02 tháng 10 năm 2014


  TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TẠM DỪNG HỆ THỐNG KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG VÀ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ NÂNG CẤP, BẢO TRÌ HỆ THỐNG

Thông báo chính sách giá của các đơn vị cung cấp Chứng thư số hỗ trợ cho NNT tham gia khai thuế qua mạng (26/09/2014)
 •              Thực hiện Nghị Quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về việc rút ngắn thời gian doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục về thuế, ngày 5/8/2014 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan.
Thông báo Kế hoạch tạm dừng dịch vụ Nộp thuế điện tử (25/09/2014)
 •           

  Ngày 25 tháng 09 năm 2014

  TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TẠM DỪNG DỊCH VỤ
  NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ NÂNG CẤP HỆ THỐNG
  NHẰM PHỤC VỤ TỐT HƠN CHO NGƯỜI NỘP THUẾ

Thông báo v/V nâng cấp ứng dụng iTaxviewer phiên bản 1.0.1 (12/09/2014)
 •              Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML (iTaxviewer 1.0.1) đáp ứng với những nội dung chính như: Khắc phục lỗi xác minh chữ kí điện tử; Hỗ trợ Interner explorer 11; Sửa lỗi hiển thị phụ lục các tờ khai; Sửa lỗi sai phiên bản các tờ khai.
Thông báo v/V nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.0.0. (24/08/2014)
 •              Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp các ứng dụng Khai thuế qua mạng, triển khai mở rộng Nộp thuế điện tử:
  A. Nâng cấp các ứng dụng đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng XML
  B. Triển khai mở rộng dịch vụ Nộp thuế điện tử cho 15 tỉnh triển khai mới


Trang  |  Trang tiếp >>

Tổ chức T-VAN

 

Đơn vị cung cấp chứng thư số