Tất cả các tin đã đăng

Thông báo V/v hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật thông tin chứng thư số của FPT-CA (20/11/2015)
  •                   Ngày 20/11/2015, Tổng cục Thuế nhận được nhiều phản ảnh từ phía Cục Thuế, Người nộp thuế (NNT) về việc chữ ký số của NNT hết hạn do chưa được cập nhật thông tin thay đổi theo thời gian gia hạn mới của Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc này dẫn đến nhiều NNT không thực hiện được việc kê khai và nộp thuế điện tử.
Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iTaxviewer phiên bản 1.1.2 (28/10/2015)
  •                   Để đáp ứng yêu cầu đọc, xác minh thông tin chữ ký số mới của FPT-CA, Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML (iTaxviewer phiên bản 1.1.2).
Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iTaxviewer phiên bản 1.1.1 (09/10/2015)
  •                   Đáp ứng yêu cầu đọc, xác minh thông tin chữ ký số mới của Công ty cổ phần công nghệ thẻ Nacencomm (CA2), Tổng công ty Viễn thông Viettel và sửa lỗi hiển thị thông tin trên một số tờ khai.
Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.1.5, HTKK 3.3.4 (11/09/2015)
  •                   Đáp ứng yêu cầu kê khai khoản thu tiền cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt vào tờ khai phí, lệ phí, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp các ứng dụng HTKK 3.3.4, iHTKK 3.1.5 nhằm cập nhật danh mục phí, lệ phí trên tờ khai 01/PHLP, 02/PHLH trong đó bổ sung thêm tiểu mục 3853 - Tiền thuê cơ sở hạ tầng đường sắt.
Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.1.5, HTKK 3.3.3, QTTNCN 3.2.3 (18/08/2015)
  •                 Đáp ứng yêu cầu điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết số 931/NQ-UBTVQH13 và 933/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp các ứng dụng HTKK 3.3.3, iHTKK 3.1.5 và QTTNCN 3.2.3
Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.1.4, HTKK 3.3.2, QTTNCN 3.2.2 (15/07/2015)
  •                 Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp các ứng dụng iHTKK 3.1.4, HTKK 3.3.2, QTTNCN 3.2.2 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 192/2014/TT-BTC ngày 12/12/2014 và công văn 4237/BTC-CST ngày 02/04/2015 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH2013.


Trang  |  Trang tiếp >>

Tổ chức T-VAN

 

Đơn vị cung cấp chứng thư số