Tất cả các tin đã đăng

Thông báo Kế hoạch tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng (16/08/2014)
 •           Thông báo Kế hoạch tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng phục vụ nâng cấp ứng dụng đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng mới (định dạng XML)
Về việc Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.2.4, iHTKK 2.3.5 hỗ trợ NNT kê khai mẫu biểu hóa đơn theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC (22/07/2014)
 •           
  TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

  Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.4, ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.5 hỗ trợ Người nộp thuế kê khai mẫu biểu hóa đơn theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.
V/v nâng cấp một số nội dung hỗ trợ Nộp thuế điện tử (ứng dụng iHTKK phiên bản 2.3.5) (31/05/2014)
 •           

  TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
  Về việc Nâng cấp một số nội dung hỗ trợ Nộp thuế điện tử (ứng dụng iHTKK phiên bản 2.3.5)


     Để hỗ trợ tốt hơn cho người nộp thuế thực hiện Nộp thuế điện tử trên cổng thông tin http://kekhaithue.gdt.gov.vn, Tổng cục Thuế thực hiện nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng.
Thông báo V/v tạm dừng dịch vụ Nộp thuế điện tử (31/05/2014)
 •           

  TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
  Về việc tạm dừng dịch vụ Nộp thuế điện tử     Để hỗ trợ tốt hơn cho người nộp thuế thực hiện Nộp thuế điện tử trên cổng thông tin http://kekhaithue.gdt.gov.vn, Tổng cục Thuế thực hiện nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng trong khoảng thời gian từ 9h00 ngày 31/05/2014 đến 17h00 ngày 31/05/2014.
V/v nâng cấp ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.4 (20/05/2014)
 •              TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
     Về việc Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.4 hỗ trợ Người nộp thuế tự động lấy lại mật khẩu bằng chứng thư số và hỗ trợ Liên doanh Việt – Nga Vietsovprtro kê khai các mẫu biểu tờ khai trực tuyến trên hệ thống.
Thông báo: V/v nâng cấp ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.3 và ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.3 (17/04/2014)
 •                    TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO    
  Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.3, và ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.3 hỗ trợ Người nộp thuế kê khai các mẫu biểu biên lai phí, lệ phí theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính.


Trang  |  Trang tiếp >>

Tổ chức T-VAN

 

Đơn vị cung cấp chứng thư số