Tất cả các tin đã đăng

Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng HTKK v3.3.1, iHTKK v3.1.1 và QTTNCN v3.2.1 hỗ trợ QTT TNCN 2014 và cấp mã người phụ thuộc (27/03/2015)
 •              Nhằm đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ hỗ trợ quyết toán thuế TNCN năm 2014 và cấp mã người phụ thuộc trong quá trình triển khai, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp phần mềm Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.1, Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.1 và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.1
Thông báo về kế hoạch dừng nhận hồ sơ khai thuế qua mạng theo định dạng PDF (24/03/2015)
 •              Ngày 20/3/2015, Tổng cục Thuế đã ban hành Thông báo số 965/TCT-CNTT “V/v Thông báo kế hoạch dừng nhận hồ sơ khai thuế qua mạng theo định dạng PDF”. Tổng cục Thuế sẽ dừng tiếp nhận hồ sơ khai thuế theo định dạng PDF kể từ ngày 15/04/2015.
TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2015 (12/02/2015)
 •              Tổng cục Thuế thông báo tình hình hoạt động hệ thống Nộp thuế điện tử trong dịp Tết Nguyên Đán 2015.
Thông báo v/V nâng cấp ứng dụng iTaxviewer phiên bản 1.0.6 (27/01/2015)
 •              Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML (iTaxviewer 1.0.6) đáp ứng với những nội dung chính như sau:
  1. Nâng cấp hỗ trợ đọc tờ khai thuế định dạng XML.
  2. Nâng cấp đọc thông báo thuế, đăng ký thuế định dạng XML.
  3. Cập nhật, sửa lỗi ứng dụng iTaxviewer 1.0.5.
Thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng (20/01/2015)
 •           

  Hà Nội, ngày 20/01/2015


     Tổng cục Thuế xin thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng như sau:
     Để hỗ trợ người nộp thuế trong kỳ khai thuế tháng 12/2014, Tổng cục Thuế thông báo gia hạn thời gian nộp tờ khai thuế qua mạng 03 ngày làm việc (đến hết ngày 23/01/2015) đối với các tờ khai có hạn nộp là ngày 20/01/2015.
Về việc nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKK, QTT và Thu thập thông tin cấp mã người phụ thuộc của người nộp thuế TNCN (05/01/2015)
 •              Về việc nâng cấp ứng dụng HTKK3.3.0, iHTKK3.1.0 và QTTNCN3.2.0 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ kê khai, quyết toán các loại thuế kỳ tính thuế 2014 và Thu thập thông tin cấp mã người phụ thuộc của người nộp thuế TNCN.


Trang  |  Trang tiếp >>

Tổ chức T-VAN

 

Đơn vị cung cấp chứng thư số