Tất cả các tin đã đăng

Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.3.1, HTKK 3.4.1, iTaxviewer 1.2.1 (11/11/2016)
 •           
  TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

  V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.1, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.1, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.2.1 đáp ứng Nghị định số 06/2015/NĐ-CP...
Thông báo V/v hỗ trợ DN đang sử dụng Chứng thư số CKCA chuyển đổi sang VNPT-CA (08/11/2016)
 •           
  THÔNG BÁO

  V/v Hỗ trợ doanh nghiệp đang sử dụng Chứng thư số CKCA chuyển đổi sang nhà cung cấp VNPT-CA do Chứng thư số của CKCA sắp hết hạn
Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng HTKK 3.4.0, iHTKK 3.3.0, iTaxviewer 1.2.0 (24/09/2016)
 •           
  TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

  V/v: Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.4.0, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.0, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.2.0 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ
Thông báo V/v kế hoạch tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng (22/09/2016)
 •           
  THÔNG BÁO

  Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng từ 17h00 ngày 23/9/2016 đến 24h00 ngày 24/9/2016 để phục vụ nâng cấp ứng dụng đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ thuế và quản lý thuế
Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng HTKK 3.3.8, iHTKK 3.2.0 (12/08/2016)
 •           
  TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

  V/v: Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.3.8, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.2.0, đáp ứng nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của UBTVQH về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên...
Thông báo V/v thông tin liên quan đến chữ ký số của Nhà cung cấp CKCA (12/08/2016)
 •           
  THÔNG BÁO

  V/v Thông tin liên quan đến chữ ký số của Nhà cung cấp CKCA

  Ngày 25/07/2016, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 210703/2016/CKCA của Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông CK (Nhà cung cấp CKCA).


Trang  |  Trang tiếp >>

Tổ chức T-VAN

 

Đơn vị cung cấp chứng thư số