Tất cả các tin đã đăng

Thông báo V/v kế hoạch tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử (08/02/2017)
 •           
  THÔNG BÁO

  Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử phục vụ nâng cấp hệ thống
Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.4.0, iTaxviewer 1.3.0 (07/01/2017)
 •           
  TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

  V/v: Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.0, ứng dụng Hỗ trợ đọc hồ sơ thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.3.0, đáp ứng triển khai thí điểm dịch vụ hoàn thuế điện tử cho Cục Thuế Hà Nội, Cục Thuế Hải Phòng
Thông báo V/v kế hoạch tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng (06/01/2017)
 •           
  THÔNG BÁO

  Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng để phục vụ nâng cấp ứng dụng đáp ứng yêu cầu triển khai thí điểm dịch vụ hoàn thuế điện tử
Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.3.1, HTKK 3.4.1, iTaxviewer 1.2.1 (11/11/2016)
 •           
  TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

  V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.1, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.1, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.2.1 đáp ứng Nghị định số 06/2015/NĐ-CP...
Thông báo V/v hỗ trợ DN đang sử dụng Chứng thư số CKCA chuyển đổi sang VNPT-CA (08/11/2016)
 •           
  THÔNG BÁO

  V/v Hỗ trợ doanh nghiệp đang sử dụng Chứng thư số CKCA chuyển đổi sang nhà cung cấp VNPT-CA do Chứng thư số của CKCA sắp hết hạn
Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng HTKK 3.4.0, iHTKK 3.3.0, iTaxviewer 1.2.0 (24/09/2016)
 •           
  TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

  V/v: Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.4.0, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.0, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.2.0 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ


Trang  |  Trang tiếp >>

Tổ chức T-VAN

 

Đơn vị cung cấp chứng thư số