Cảnh báo


Hệ thống không hỗ trợ trình duyệt mà bạn đang sử dụng.      Để thực hiện kê khai và nộp hồ sơ khai thuế trên http://kekhaithue.gdt.gov.vn, người nộp thuế sử dụng trình duyệt Microsoft Internet Explorer hoặc cài đặt thêm Addons khi sử dụng Google Chrome, Mozilla FireFox (dùng cho hệ điều hành Microsoft Windows).Hướng dẫn cài đặt Addons trên Google Chrome, Mozilla FireFox: